Academy Copenhagens interne etiske retningslinjer

Etiske regler

Instituttets interne etiske regler

Academy Copenhagen forholder sig til og kræver at ledelse, undervisere og studerende efterlever Dansk Psykoterapeutforenings etikregler, samt de etiske regler for European Association for Psychotherapy og Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler for uddannelse.

 • Alle studerende samt undervisere er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at de ved optagelse/ansættelse skal underskrive en erklæring om tavshedspligt, hvor de forpligter sig til ikke at videregive personlige, ej heller genkendelige oplysninger om andre til tredje part. Dette gælder også familiære relationer. Brydes tavshedspligten kan der være tale om bortvisning eller ophør af ansættelsesforhold fra uddannelsen.
 • De studerende må ikke på nogen måde bringes i et afhængighedsforhold til deres undervisere.
 • Seksuel omgang med de studerende tolereres under ingen omstændigheder.
 • De studerende skal mødes med respekt, empati, engagement af velforberedte undervisere, der kontinuerligt holder sig fagligt opdateret med henblik på intern kvalitetssikring.
  Endvidere forpligtiger underviserne sig til at modtage supervision løbende på deres undervisergerning og samspillet med de studerende.
 • Det er endvidere ikke tilladt for underviserne at udøve terapi på studerende i situationer, hvor de udtrykker utilfredshed med en underviser eller instituttet. Dette skal altid imødekommes respektfuldt og nysgerrigt og efterfølgende meddeles ledelsen.
 • De studerende må ikke gå i terapi hos underviserne på instituttet, for at sikre at den studerende beskyttes mod interessekonflikter og sammenblanding af de forskellige funktioner, en underviser varetager på instituttet og på uddannelsen.
 • Optagelsessamtalerne vil altid blive varetaget af mindst to undervisere fra instituttet, så det sikres, at den studerende vurderes resilient nok til at gennemgå uddannelsesforløbet, og at beslutningen om optagelse tages på et sagligt grundlag.
 • Såfremt der opstår konflikter mellem undervisere og studerende, eller studerende og ledelsen, der ikke umiddelbart kan finde en konstruktiv løsning, skal der indkaldes en uvildig og ekstern konfliktfacilitator, der kan støtte processen. Dette for bl.a. at sikre, at der ikke er andre forhold, f.eks. økonomi, der kan stå i vejen for ligeværdig og etisk ansvarlig kommunikation og konfliktløsning.
 • Instituttet overholder alle regler for GDPR og dermed opbevaring af personfølsomme oplysninger om de studerende.
 • De studerende undervises i faget etik i forhold til at praktisere faget psykoterapi.
 • Forhold, der findes uetiske, indberettes til Psykoterapeutforeningens etikudvalg til videre behandling ift. etikregler for uddannelsessteder.
 • De studerende får indsigt i og er i stand til at skelne mellem psykisk sunde klienter i livskriser og psykopatologi og kan henvise til andre kompetente fagpersoner.
 • Såfremt de studerende eller undervisere er vidende om, at der er forhold der ikke er i overensstemmelse med instituttets etiske retningslinjer, skal dette viderebringes til ledelsen.