Hvad er masterniveau?

Niveauvurderet akademisk uddannelse

En uddannelse, der er niveauvurderet på master-niveau er en videregående uddannelse, som Danmarks Akkrediteringsinstitution under Undervisningsministeriet har vurderet som værende på niveau med en kandidatuddannelse.

Hvis du ikke kan opfylde de givne krav, kan der søges om dispensation på baggrund af en real-kompetence-vurdering. Kontakt instituttet på mail: info@academycopenhagen.dk

De seneste år har Dansk Psykoterapeutforening, og branchen generelt, kæmpet for, at psykoterapeuter som faggruppe anerkendes på lige fod som psykologer og andre faggrupper. Det ville betyde, at vi kunne modtage henvisninger fra praktiserende læger, forsikringsselskaber og andre offentlige instanser. 

Arbejdet hen mod en psykoterapeutuddannelse, der er niveauvurderet på master-niveau, er en af de måder, psykoterapeuter fra kvalitetsvurderede og akkrediterede institutter kan få den faglige anerkendelse, de fortjener, og dermed hjælpe inden for sundhedsvæsenet. Dette støtter Academy Copenhagen utvetydigt og byder velkommen.

Glad kvinde og mand sidder og lytter til oplæg om psykoterapeutuddannelse
Smilende kvinde sidder og taler med en anden deltager i et lyst lokale

Praksisnær og relationsbåret

Samtidig er det MEGET vigtigt for os at se psykoterapeutuddannelsen som en praksisnær uddannelse, som skal bibeholdes og værnes om. Terapi praktiseres ikke fra hjernen med kloge analyser og hypoteser, men i langt højere grad fra hjertet og i den levende relation mellem klient og terapeut.

Academy Copenhagens psykoterapeutiske uddannelse er med i den seneste udvikling og opfylder til fulde alle definerede krav. Uddannelsen vil fra august 2024 tilbyde en uddannelse på masterniveau.

Skulle nogen søge merit, vil der kunne tilbydes overgangsordninger, der ville ligestille den studerende, når han/hun er færdiguddannet.

Masterniveauet implementeres løbende, studievenligt og doceret igennem de 4 år.

Det er meget vigtigt for os, at uddannelsen bevarer sit praktiske perspektiv og ikke akademiseres på en måde, der fjerner os fra det bevidst relationelle, der er orienteret mod at møde klienten i nuet.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os med de spørgsmål og bekymringer, du måtte have.

Henriette er en virkelig god formidler med en høj, høj faglighed. Hendes menneskelighed gør, at man kun kan vokse under hendes vinger. Hun er årsagen til, at jeg i dag kan leve af mit erhverv som psykoterapeut.

Mette Olson

Psykoterapeut

Mette Olson

Psykoterapeut
Henriette er en virkelig god formidler med en høj, høj faglighed. Hendes menneskelighed gør, at man kun kan vokse under hendes vinger. Hun er årsagen til, at jeg i dag kan leve af mit erhverv som psykoterapeut.