Hvad koster uddannelsen på Academy Copenhagen?

Uddannelsespris

Pris 1. år

Samlet betaling for året: kr. 52.000,-

Pris 2. år

Samlet betaling for året: kr. 52.000,- 

Pris 3. år

Samlet betaling for året: kr. 55.000,-

Pris 4. år

Samlet betaling for året: kr. 55.000,- / kr. 5000,- til forskningsmodulerne i Dansk Psykoterapeutforening.
  • Der kan forekomme en prisjustering i august 2025.
  • Tilmeldingsgebyr: kr. 3.000,- (senest 14 dage efter modtagelsen)

Hvert år indbefatter

  • 20 undervisningsdage fra 9:30 – 16:30
  • 8 – 9 teoriaftener fra 17:00 – 20:00.
  • 6 terapi- eller terapeutiske træningsaftener 17:00 – 20:00

For alle fire år er der samlet 1.233 underviserbesatte lektioner, hvortil der kommer egenterapi, individuelle evalueringssamtaler, alle fire års eksaminer, obligatoriske træningsklientforløb og supervision.

I alt 1.297 lektioner.

Hør mere om vores psykoterapeut udannelse ved et af vores infomøder.

Betalingsbetingelser

Øvrige udgifter

Den påkrævede egenterapi på hele uddannelsen er min. 40 timers egenterapi (30 lektioner), som på nuværende tidspunkt ligger på ca. 900 – 1.000 kr. pr. session.

Den obligatoriske litteratur på hele uddannelsen ligger på ca. 6.000 – 8.000 kr. Mange af vores bøger kan lånes på biblioteket og fås som lydbog.

Uddannelsen på Academy Copenhagen tager fire år, og du forpligter dig kun økonomisk for ét år ad gangen.

Uddannelsen er fritaget for moms.

Du er først tilmeldt uddannelsen, når vi har registreret dit tilmeldingsgebyr på 3.000 kr.

Hvis du fortryder din tilmelding, kan du indtil fire uger før uddannelsesstart fratræde kontrakten, og få dine indbetalinger retur på nær tilmeldingsgebyret.

Såfremt du har indgået en aftale om at betale din uddannelse vha. en afdragsordning, returneres afdragsgebyret ikke.

Indbetalingsoplysninger

Bank:  Nykredit

Reg.:  5479

Kontonummer:  0008583215

Betalingsmuligheder

Betal fuldt beløb

Du kan vælge at betale det fulde beløb for uddannelsesåret forud for studiestart. Ved denne ordning får du en rabat på 2.500 kr. og skal betale samlet kr. 49.500,- senest otte uger før studiestart.

Samlet betaling for uddannelsesåret kr. 49.500,-

Betal i 2 rater

Du kan vælge at betale din uddannelse i 2 rater. Ved denne ordning skal du betale 3.000 kr. ved optagelsen og 24.500 kr. henholdsvis den 1. oktober og den 1. april. Ved denne betalingsordning vil der være et administrationsgebyr på 800 kr., der tillægges første ratebetaling.

Samlet betaling for uddannelsesåret kr. 52.800,-

Betal i 12 rater

Du kan vælge at betale din uddannelse i 12 rater. Ved denne ordning skal du betale 7.000 kr. ved optagelsen og efterfølgende 3.750 kr. henover 12 måneder. Ved denne betalingsordning vil der være et administrationsgebyr på 1.500 kr., der tillægges første ratebetaling.

Samlet betaling for uddannelsesåret kr. 53.500,-

Betal via bruttolønsordningen

Du kan vælge at betale via bruttolønsordningen med anvendelse af en af ovenstående betalingsordninger. Dvs. at din arbejdsgiver betaler uddannelsen og modregner dette i din bruttoløn. Det bliver på den måde ikke en udgift for din arbejdsplads, og du betaler selv ud af din løn før skat. Det kan betyde en besparelse op til 50%. 

Såfremt du ønsker bruttolønsordningen, vil vi gerne hjælpe dig. Instituttet har udarbejdet en beskrivelse af uddannelsen og hvilke kompetencer, du kommer til at tilegne dig, der evt. kan komme din arbejdsplads til gode. Kontakt os og få tilsendt beskrivelsen.

Se SKATs retningslinjer for bruttolønsordningen.

Academy Copenhagens infomøder

Kommende infomøder