Hvad koster uddannelsen på Academy Copenhagen?

Uddannelsespris

Academy Copenhagens psykoterapeutiske uddannelse koster 52.000 kr. om året.

  • Der kan blive tale om en pristalsregulering i august 2026 på max. 3%
  • Tilmeldingsgebyr: 3.000 kr. (senest 14 dage efter modtagelsen)

Hvert år indbefatter

  • 20 undervisningsdage fra 9:30 – 16:30
  • 8 – 9 teoriaftener fra 17:00 – 20:00.
  • 6 terapi -eller terapeutiske træningsaftener 17:00 – 20:00

For alle 4 år er der samlet 1.233 underviserbesatte lektioner, hvortil der kommer egenterapi, individuelle evalueringssamtaler, alle 4 års eksaminer, obligatoriske træningsklientforløb og supervision.

I alt 1.297 lektioner.

Øvrige udgifter

Den påkrævede egenterapi på hele uddannelsen er min. 40 timers egenterapi (30 lektioner), som på nuværende tidpunkt ligger på ca. 900 – 1.000 kr. pr. session.

Den obligatoriske litteratur på hele uddannelsen ligger på ca. 6.000 – 8.000 kr. Mange af vores bøger kan lånes på biblioteket og fås som lydbog.

Betalingsbetingelser

Uddannelsen på Academy Copenhagen tager 4 år, og du forpligter dig kun økonomisk for et år af gangen.

Uddannelsen er fritaget for moms.

Du er først tilmeldt uddannelsen når vi har registreret dit tilmeldingsgebyr på 3.000 kr.

Hvis du fortryder din tilmelding, kan du indtil 4 uger før uddannelsesstart, fratræde kontrakten og få dine indbetalinger retur, undtagen tilmeldingsgebyret.

Såfremt du har indgået en aftale om at betale din uddannelse vha. en afdragsordning, returneres afdragsgebyret ikke.

Indbetalingsoplysninger

Bank:  Nykredit

Reg.:  5479

Kontonummer:  0008583215

Betalingsmuligheder

Betal fuldt beløb

Du kan vælge at betale det fulde beløb for psykoterapeutuddannelsen forud for studiestart. Her skal du betale 3.000 kr. ved optagelse på uddannelsen og de resterende 49.000 kr. senest 8 uger før studiestart. Ved denne ording får du en rabat på 2.500 kr.

Betal i 2 rater

Du kan vælge at betale din uddannelse i 2 rater, så du betaler 3.000 kr. ved optagelsen og 24.500 kr. Henholdsvis den 1. august og den 1. februar. Her vil der være et administrationsgebyr på 800 kr.

Betal i 12 rater

Du kan vælge at betale din uddannelse i 12 rater. Her skal du ved optagelse betale 7.000 kr. og efterfølgende 3.750 kr. i 12 måneder. Når du betaler i rater, skal du være opmærksom på, at der tillægges et administrationsgebyr på 1.500 kr. Første ratebetaling falder sidste dag i måneden efter du er startet.

Betal via bruttolønsordningen

Du kan benytte dig af en bruttolønsordning. Dvs. at din arbejdsgiver betaler uddannelsen og modregner dette i din bruttoløn. Det bliver på den måde ikke en udgift for din arbejdsplads, og du betaler selv ud af din løn før skat. Det kan betyde en besparelse op til 50%. 

Såfremt du ønsker bruttolønsordningen, vil vi gerne hjælpe dig. Instituttet har udarbejdet en beskrivelse af uddannelsen og hvilke kompetencer du kommer til at tilegne dig, der evt. kunne komme din arbejdsplads til gode. Kontakt os og få tilsendt beskrivelsen.

Se skats retningslinjer for bruttolønsordningen.