Værdigrundlag og menneskesyn på Academy Copenhagen

Uddannelsen hviler på det eksistentielle humanistiske menneskesyn.

Alle mennesker betragtes som unikke individer med en egen biologisk og åndelig motivation mod udvikling. Alle i hvert sit tempo, i hver sin udgave, i hver sin form og særegenhed mod vækst.

Vi lægger stor vægt på, at vi som mennesker har ansvar for vores handlinger – vores valg og vores fravalg. 

Vi har den indstilling, at den enkelte person skal mødes og forstås ud fra personens egen oplevelse af sig selv og sin tilværelse. Vi finder det på den måde afgørende, at det enkelte individ skal finde sin egen meningsfuldhed i alle livets facetter – uden vurdering og i ydmyghed over for forskellighed.

Det er en tungtvejende overbevisning på uddannelsen, at vi mennesker ”fødes” og bliver til i samspillet med hinanden, og at vi i den gensidighed bliver til de mennesker, vi er – en pulsation, en foranderlighed og en dans, der varer hele livet.

Ud fra dette perspektiv er vi mennesker dybt afhængige af hinanden og nødvendige for at sikre os et psykisk og ikke mindst fysisk velvære –  i yderste konsekvens at sikre vores overlevelse. 

Dette gælder i tilknytning, samhørighed, samspil og resonans som spejling til og fra andre mennesker.

Vi fødes ganske vist alene, men vi har uundgåeligt brug for hinanden for at blive til mennesker med en personlighed. Det betyder ikke, at vi bærer ansvaret for andre mennesker, men vi har et ansvar for, hvordan vi omgås dem og forholder os til dem fra øjeblik til øjeblik og gennem livet.

Det er vores grundlæggende overbevisning, at vi mennesker kun kan udvikle os og være åbne over for nye indsigter og læring, når vi føler os trygge og respektfuldt behandlet.

Det er således en gennemgribende værdi på uddannelsen, at de studerende skal tilbydes et empatisk, varmt, accepterende rum og miljø, så de i videst mulige omfang kan få optimale betingelser for deres personlige og faglige udviklingsproces og deres terapeutiske kompetenceudvikling.

Det fordrer i vores optik den højest mulige grad af autencitet, kongruens og gennemsigtighed fra ledelse og underviseres side. Og det fordrer, at vi underviser vores studerende i samme grundlæggende forudsætning i den terapeutiske menneskelige relation og i livet, samt at vi går forrest som gode, troværdige eksempler.

Henriette er en virkelig god formidler med en høj, høj faglighed. Hendes menneskelighed gør, at man kun kan vokse under hendes vinger. Hun er årsagen til, at jeg i dag kan leve af mit erhverv som psykoterapeut.

Mette Olson

Psykoterapeut

Mette Olson

Psykoterapeut
Henriette er en virkelig god formidler med en høj, høj faglighed. Hendes menneskelighed gør, at man kun kan vokse under hendes vinger. Hun er årsagen til, at jeg i dag kan leve af mit erhverv som psykoterapeut.