Den 4-årige professionsrettede psykoterapeutiske uddannelse

En uddannelse med et stærkt fremtidsperspektiv

Academy Copenhagen tilbyder dig et fagligt stærkt og praktisk orienteret uddannelsesforløb, så du efter fire år kan praktisere psykoterapi professionel

Når du vælger en uddannelse hos Academy Copenhagen får du et dynamisk studiemiljø med en høj faglighed, en understøttet personlig udviklingsproces samt en solid praktisk kompetenceudvikling.

Du bliver fulgt tæt i din personlige og faglige udviklingsproces af et empatisk og støttende underviserteam.

Vi har taget højde for, at du har et aktivt arbejds- og familieliv ved at have 2-dages moduler, teoriaftener og tidmæssigt kortere eksaminer.

Vi bygger bro mellem det oplevelsesorienterede og de forskningsunderbyggede metakognitive teknikker

Du får hjælp til opstart af egen virksomhed og mulighed for at tilmelde dig opfølgende grupper, når du har afsluttet din uddannelse.

Uddannelsen på Academy Copenhagen

Herunder kan du læse om strukturerne på uddannelsen og få et indblik i de valg, vi har taget for at sikre dig en uddannelse, der har et teoretisk og fagligt højt niveau, som samtidig er forenelig med dit erhvervsliv og familieliv.

Du vil også få støtte og vejledning i din personlige og faglige udviklingsproces af vores kompetente lærerteam.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du læse vores studieordning.

 • Uddannelsen er præcertificeret af Dansk Psykoterapeutforening via Crossfields Europa og opfylder alle de ministerielle krav
 • Teori og metode underbygges af den nyeste og mest fremtrædende forskning
 • Metoden er fænomenologisk og oplevelsesorienteret med et nuanceret teoretisk fundament
 • Uddannelsen giver mulighed for at arbejde med klienter med et bredt spektrum af problemstillinger
 • 2-dages moduler med en teoriaften hver måned
 • 3 obligatoriske aften terapi-eller træningsgrupper pr. semester
 • Obligatoriske træningsforløb med fremmede klienter på 3. året
 • Evalueringer efter hvert semester ved individuelle samtaler til støtte og vejledning
 • Hvert år afsluttes med en obligatorisk eksamen, som er forenelig med hverdagslivet
 • Instituttets undervisere er trænede terapeuter og supervisorer med stor undervisererfaring
 • Specialister til særlige tematikker og fagområder
 • Det er obligatorisk, at de studerende går regelmæssigt i terapi under hele uddannelsen
 • Specifikke optagelseskrav
 • Uddannelsen er enten privatfinansieret eller af arbejdsgiver
 • Instituttet ligger i Lyngby på hovedgaden, tæt på transport- og parkeringsmuligheder, caféer og muligheder for at købe forplejning
 • Det er velkomment selv at medbringe mad, der kan spises på instituttet

Uddannelsens målgruppe

Socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, zoneterapeuter, misbrugsbehandlere, lærere i folkeskolen, læger, præster, jordemødre, det socialfaglige felt, social- og sundhedsassistenter, skuespillere, ansatte i politiet eller hvis du har en anden praktisk eller teknisk uddannelse med andre erhvervsmæssige erfaringer, der er relevante i forhold til relationer og ansvar for andre mennesker.

Hvis du er i tvivl om din tidligere uddannelse er relevant, så kontakt os endelig.

Elever på psykoterapeutuddannelse lytter intenst til oplæg i lyst lokale

Formålet med uddannelsen

Academy Copenhagen har et meget ambitiøst mål med vores 4-årige psykoterapeutuddannelse. Vi har det klare sigte at uddanne psykoterapeuter, der både er personligt og fagligt velfunderede – psykoterapeuter der kan bidrage til, at faggruppen får den anerkendelse, den fortjener. 

Vores formål er:

 • At uddanne psykoterapeuter, der praktiserer individuel psykoterapeutisk samtaleterapi med psykisk sunde mennesker, hvilende på et teoretisk fundament af det eksistentielle humanistiske menneskesyn, den oplevelsesorienterede psykoterapi og den fænomenologiske metode.
 • At uddanne psykoterapeuter der har gennemgået en gennemgribende personlig udviklingsproces, så de har kendskab til sig selv og egne temaer, der kunne stå i vejen for det åbne ufordømmende møde med klienter.
 • At de studerende har udviklet deres relationelle og kommunikative kompetencer, så de er i stand til at omsætte dem til professionelle kompetencer.
 • At have teoretiske og videnskabsfaglige afsæt i bl.a. forskningen af emotioner, den nyeste neuropsykologiske forståelse af hjernen, nervesystemet, relationelle traumer, ACE, metakognitiv terapi samt tilknytnings- og udviklingspsykologien og derudover forholde sig kildekritisk over for psykologisk teori.
 • At de studerende har et bredt kendskab til personlighedsdannelse, selvorganisering og regulering samt de personlighedsdynamikker/beskyttelsesstrategier, mennesker gør brug af, når det ikke kan finde indre ro og balance, herunder f.eks. misbrug, selvskade og spiseforstyrrelser.
 • At de studerende har indgående viden i teorien om psykoterapeutisk praksis og metodik og er i stand til at praktisere professionelt bevidst og etisk forsvarligt jvf. Psykoterapeutforeningens retningslinjer.
 • At de studerende er i stand til at drage fordel af supervision og er opmærksomme på parallelprocesser.
 • At de studerende har viden og kompetencer til målrettet opstart af egen virksomhed med henblik på at kunne leve af og/eller omsætte sit terapeutiske virke i en faglig kontekst.
Henriette har en sublim evne til at levere et højt fagligt niveau på en utrolig let tilgængelig måde. Det er tydeligt at mærke, at hun er dybt integreret i sin teori samtidig med hendes unikke evne til at møde sine elever med empati, ligeværd og respekt. Af alle undervisere, jeg har mødt, er Henriette noget helt særligt

Katrine Enemark

Psykoterapeut MPF & Åndedrætsterapeut

Katrine Enemark

Psykoterapeut MPF & Åndedrætsterapeut
Henriette har en sublim evne til at levere et højt fagligt niveau på en utrolig let tilgængelig måde. Det er tydeligt at mærke, at hun er dybt integreret i sin teori samtidig med hendes unikke evne til at møde sine elever med empati, ligeværd og respekt. Af alle undervisere, jeg har mødt, er Henriette noget helt særligt

Emnerne på uddannelsen

En psykoterapeut skal kunne arbejde med en bred vifte af menneskelige udfordringer. De studerende skal derfor igennem en personlig og faglig udviklingsproces, hvor de får kendskab til de mest gennemgående og centrale problematikker.

Emnerne på 1. og 2. år

 • Fænomenologi og den oplevelsesorienterede teori
 • Personlighedsdannelse
 • Krænkelser af selvet
 • Emotioner og emotionsregulering (evidensbaseret)
 • Kontaktevne, empati og mentalisering
 • Fokus på kroppen og kroppens fænomenologi
 • Hjernen og nervesystemet (de neuroaffektive kompasser)
 • Udviklings- og tilknytningsteori
 • Skamdynamikker
 • Vrede og afgrænsning
 • Familiemønstre
 • Individet i gruppen og gruppen i individet
 • Eksistentielle perspektiver og spændinger
 • Selvregulering og dossering
 • Misbrugsdynamikker, alkohol, narkotika, ludomani, sex-og træningsafhængighed
 • De sociale medier
 • Graviditetens og fødslens psykologi
 • Selvskade
 • Spiseforstyrrelser
 • Seksuelle krænkelser
 • Tabs- og sorgprocesser
 • Kommunikationstræning på et fænomenologisk grundlag ”light”

Emnerne på 3. og 4. år

 • Psykoterapiens hovedtraditioner
 • Grundlæggende indføring og vedligeholdelse af den fænomenologiske metode
 • Grundlæggende elementer i den terapeutiske proces
 • Den terapeutiske relation – asymmetri, magt, ansvar og etik
 • Kontakt og kontrakt – empati og mentalisering – terapeutisk lederskab
 • Procesdiagnostik, en indre guide for terapeuten
 • Du og jeg i terapirummet – oplevelsesorienteret
 • Gruppeperspektivet, individet i gruppen og gruppen i individet
 • Kroppen som fænomen i psykoterapi
 • Emotioner i terapeutisk arbejde – forandringsteori – regulering og evokation
 • De neuroaffektive kompasser i psykoterapi – regulering og dossering
 • Relationelle traumer – jeg/du som fænomen
 • Arbejdet med chok og traumer
 • Parallelprocesser – overføring og modoverføring
 • Supervision og feedback
 • Stress, angst og depression
 • At arbejde terapeutisk med tilknytning
 • At arbejde terapeutisk med skam
 • Etiske forhold i psykoterapeutisk arbejde
 • Forskning om ACE
 • Metakognitive teknikker
 • Kreative positioneringer for terapeuten i terapirummet – stolearbejde, symbolarbejde, delpersonligheder, indre barn-arbejde, visualiseringer osv.
 • Psykisk sygdom og diagnoser – selektion og ansvar
 • Etiske forhold i psykoterapeutisk arbejde
 • Opstart af egen virksomhed
 • Terapeutisk træning, refleksion og dialog, indirekte og direkte supervision og feedback.

Studieordning

Herunder kan du downloade uddannelsens studieordning- og beskrivelse. Du vil finde en meget uddybet og detaljeret beskrivelse af de 4 år, bl.a. strukturer, metode, didaktik, evalueringer og eksaminer osv.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Litteratur

Herunder kan du få adgang til vores vejledende litteraturliste. Når du tilmelder dig uddannelsen, vil du få tilsendt undervisningsplaner og den obligatoriske litteratur.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kvalitetsvurdering

Academy Copenhagens psykoterapeutuddannelse er præcertificeret af Dansk Psykoterapeutforening via Crossfields Europa og opfylder alle ministerielle krav.

Academy Copenhagen står midt i et udviklingsarbejde, der skal føre mod niveauvurdering på niveau 7.

Du er velkommen til at kontakte os, skulle du have spørgsmål

Kontakt os