Hvad kan jeg bruge min psykoterapeutiske uddannelse til?

Af Henriette Boysen — Indlæg

Titlen psykoterapeut er ikke en beskyttet titel i Danmark, og psykoterapeuter er hidtil ikke en særlig anerkendt faggruppe. Faktisk har det været sådan, at terapeuterne kun har eksisteret i kraft af egen indsats, markedsføring og netværk, hvis de skulle have en praksis op at stå eller finde smuthuller i ansættelser, hvor deres faglighed blev værdsat. Dette til forskel for psykologer, der yder den samme kerneydelse, men som kan få et offentligt ydernummer og på den måde sikre et kontinuerligt flow af klienter og en sikring af deres levevej økonomisk.

Kvinde bladrer i lærebog for psykoterapeuter
Person læser lærebog om psykoterapi

MEN – der er lykkeligvis nye strømninger på vej, og vores brancheforening, Dansk Psykoterapeutforening, gør en kæmpe indsats for, at faggruppen i fremtiden får den anerkendelse og forhåbentlig autorisation, som de virkelig fortjener.

Foreningen står midt i et udviklingsarbejde, der skal føre mod niveauvurdering på niveau 7. Dette vil formalisere kompetencerne og muliggøre den offentlige anerkendelse, der skal til for, at psykoterapeuter kan blive en del af sundhedsvæsnet.

Træerne vokser ikke ind i himlen, men de seneste år har åbnet flere muligheder for, at psykoterapeuter kan ansættes i privat og offentlig regi. Man skal derfor ikke miste håbet og kassere sin drøm om en psykoterapeutisk karriere.

Mange studerende på Academy Copenhagen går efter endt uddannelse ud og opbygger deres egen praksis. Andre bruger uddannelsen i kombination med det fagfelt, de allerede arbejder med.

Fire deltagere hører oplæg om deres muligheder som psykoterapeut
Person lytter oplæg for psykoterapeuter

Når du er færdig efter 4 år, så kan du praktisere psykoterapi. Du er stadig uerfaren, men du har et bredt og velfunderet teoretisk fundament, er gået igennem en stor personlig udviklingsproces, og du har trænet at praktisere psykoterapi under direkte supervision i mange timer. Du er med andre ord virkelig godt klædt på.

At blive selvstændig psykoterapeut med egen praksis kræver et benarbejde i de første år efter uddannelsen. Heldigvis kan du opsøge fagfolk, der kan støtte dig i din markedsføring på de sociale medier, hjemmeside og annoncering. Dit personlige og faglige netværk er også en kæmpe hjælp, samt din egen kreativitet i, hvordan du bedst gør dig selv synlig. Desuden kan du opsøge supervisionsgrupper, hvor I gensidigt støtter og henviser til hinanden.

På Academy Copenhagen afsætter vi tid og moduler af til at støtte dig i opstart af egen praksis og virksomhed, ligesom du kan deltage i opfølgende netværksgrupper på instituttet efter endt uddannelse.

Der er flere og flere psykoterapeuter, der ansættes inden for det socialfaglige felt som familiebehandlere, støtte-kontaktpersoner for sårbare, børn, unge og voksne.
Mange arbejder også som mentorer for psykisk syge og sårbare, og flere og flere bosteder for mennesker, der behøver støtte, ansætter psykoterapeuter.

Forsikringsselskaber stiller sig også mere og mere åbne, både over for at henvise klienter og at ansætte psykoterapeuter internt til samtaler for f.eks. stressramte og viderevisitering/screening til andre faggrupper.

Misbrugsfeltet ansætter mange psykoterapeuter og tilbyder ofte deres ansatte videreuddannelser rettet mod viften af de forskellige misbrug, mennesker kæmper med. Her er der tale om ansættelser indenfor det offentlige såvel som det private.

En kvinde og en mand lytter til foredrag om psykoterapeutuddannelse
Deltagere sidder og lytter til oplæg om psykoterapeutuddannelse

Fængselsvæsenet har psykoterapeuter ansat, der varetager samtaler med de indsatte med henblik på, præventivt, at give dem de bedste betingelser efter løsladelse.

Området inden for spiseforstyrrelser og selvskade åbner også mere og mere op, og inviterer psykoterapeuter indenfor i behandlingen, samtaler og støtte efter endt behandling.

Vi har erfaring med at psykiatere ansætter psykoterapeuter til deres patienter, til opfølgende samtaler efter en diagnosticering.

Barnløshed og fertilitetsklinikker tilknytter psykoterapeuter for på den måde at tilbyde og støtte patienterne før, under og efter behandlingen.

Skolelærere, sygeplejersker, jordemødre, social-og sundhedsassistenter, pædagoger, præster, ledere, HR-medarbejdere og politibetjente tager uddannelsen for at skærpe deres kommunikative kompetencer. De får udvidet deres menneskelige indsigt og kompetencer i arbejdet med mennesker og lærer, hvordan relationen og det menneskelige empatiske møde kan gøre underværker for en forpint sjæl.

Vejen til at blive psykoterapeut er mangfoldig, og det er med sikkerhed, at faget psykoterapi er kommet for at blive.

Den solide teoretiske uddannelse, den ansvarlige personlige selvudvikling og den grundige praktiske terapeutiske træning skaber meget kompetente, erfarne og indsigtsfulde terapeuter med stor faglig bevidsthed om hvad effektiv terapi er, og hvad der virker for at bringe mennesker i havsnød mod en bedre livskvalitet.

Del opslag

Relaterede opslag